Centipede

Skonsam och effektiv

Centipede är ett samverkansprojekt mellan åtta skogsbolag och skogsmaskinstillverkaren Komatsu Forest. Målet har varit att hitta framtidens hållbara lösningar för arbetet i skogen, liksom att genom innovativa lösningar för förarkomfort bidra till att göra skogen till en ännu mer attraktiv arbetsplats. Resultatet är Centipede, en konceptmaskin som nu noggrant testas och utvärderas för att avgöra om den ska ta klivet in i serieproduktion.

 
Centipede forwarder

En allround-maskin med skonsamt avtryck

Projektet har varit eniga om att inte göra en nischmaskin, utan en allroundmaskin som fundamentalt utmanar dagens teknik och tar steget in i framtiden.

Centipede är designad för att skonsamt ta sig fram i olika typer av terräng och den har en mycket bra hindertagningsförmåga. Designen minskar marktrycket och ger lägre markpåverkan.

Med den nya tekniken som utvecklats kommer maskinen också åt trakter som normalt betraktas som vintertrakter – detta även under de blötaste perioderna. Det gör att virkesflödet kan säkras över hela året.
Centipede forwarder

Ökad produktivitet

Förutom att Centipede kan tillgodose virkesförsörjningen under hela året och därigenom skapa bättre förutsättningar för en lönsam avverkning så har den flera direkt produktionshöjande egenskaper.

Den nyskapande designen gör att Centipede kan ta sig fram avsevärt snabbare i terrängen. Den tillåter dessutom större last än Komatsu 855, som använts som referens. Båda dessa egenskaper skapar förutsättningar för betydande produktivitetshöjningar.

Simuleringar visar dessutom att Centipede reducerar bränsleförbrukningen med upp till 15 % i mjuk terräng, något som är positivt för både miljön och lönsamheten.
Forwarder operator

God förarkomfort gör yrket attraktivt

En god arbetsmiljö i skogsmaskinen är viktigt för att förarna ska må bra och orka hålla produktionen uppe. Det är också en förutsättning för att locka framtidens förare till branschen. En stor utmaning är helkroppsvibrationer och att radikalt minska dessa är något som prioriterats i utvecklingsarbetet. Minskade vibrationer gör det möjligt att köra snabbare samtidigt som förarkomforten är bättre än i dagens maskiner. Simuleringarna visar att maskinen uppnår målen att minska helkroppsvibrationer med mer än 50 % - även vid högre hastigheter än de dagens maskiner arbetar i.
Centipede forwarder

Noggrann testning väntar

Centipeden är en konceptmaskin, det betyder att maskinkonceptet kommer att testas noggrant och utvärderas innan beslut tas om maskinen ska gå i serieproduktion.