Om projektet

Ett unikt samarbetsprojekt

Brukad skog är svenska skogsnäringens bidrag till klimatet och det hållbara samhället. 2019 startade ett unikt projekt där flera av de svenska skogsföretagen tillsammans med maskintillverkaren Komatsu Forest började utreda ett nytt skogsmaskinkoncept för ett skonsammare skogsbruk.

Forest

Utmaningar för skogsbruket

Det finns flera stora utmaningar för skogsbruket. En utmaning är att produktiviteten har stagnerat. Nivån har varit hög men jämn under flera år, samtidigt som kostnaderna och även kraven på skogsbruket och industrin har ökat. För att nå ett mer lönsamt skogsbruk krävs nya innovationer som ser till behoven för ett modernt, skonsamt skogsbruk.

En annan utmaning är att minimera markpåverkan för ett mer skonsamt skogsbruk. Dagens maskiner är inte fullt ut designade med detta i åtanke, det krävs ett teknikkliv för att åstadkomma en avgörande skillnad.

Ytterligare en utmaning är att locka förare till skogsbruket. Maskinen utgör förarens arbetsmiljö och även om förarergonomin är i stort fokus i dagens maskiner finns många vinster att göra genom att tänka nytt.
Centipede concept machine

Ett teknikkliv i en hållbar riktning

För att anpassa drivningen av virke till nuvarande och framtida miljöförutsättningar var projektgruppen enig om att det behövdes något helt nytt. I projektet har företagen fundamentalt utmanat dagens teknik och tagit steget in i framtiden – resultatet blev konceptmaskinen Centipede.

Inom ramen för projektet vill gruppen också ta ett ansvar för att påverka utvecklingen i en hållbar inriktning. En inriktning som inte bara reducerar markskador utan som långsiktigt påverkar både skogsbruket och skogen i en positiv riktning. 
Centipede forwarder

Mål och syfte med Centipede-projektet

Syftet med projektet har varit att ta fram nästa generations skogsmaskin som uppfyller en rad högt ställda kriterier när det gäller skonsamt skogsbruk.

-Minska marktrycket för avsevärt mindre markpåverkan i skogen.
-Minska bränsleförbrukningen i mjuk terräng.
-Bättre förarkomfort genom minskade helkroppsvibrationer.
-Ökad produktivitet och ett jämnare virkesflöde till industrin sett över året.

Som referenspunkt för jämförelse och utvärdering av mål har projektet utgått från en traditionell hjulgående skotare, Komatsu 855.
Centipede forwarder

Noggrann testning väntar

Centipeden är en konceptmaskin, det betyder att maskinkonceptet kommer att testas noggrant och utvärderas innan beslut tas om maskinen ska gå i serieproduktion.
Project logotypes

Deltagare i projektet

Centipede-projektet är ett samarbete mellan:

BillerudKorsnäs
Holmen
Komatsu Forest
Mellanskog
Norra Skog
SCA
Stora Enso
Sveaskog
Södra